Kratke motivacijske delavnice

Naučimo se pravilno dihati

Vsebina predavanja:

 • Kaj je dihanje
 • Kako z nepravilnim dihanjem dušimo telo?
 • Plitko prsno dihanje
 • Dihanje s prepono
 • Jogijsko dihanje
 • Izmenično dihanje

Cilj predavanja:

Naučiti udeležence pravilno dihati, tako da celotno telo dobi dovoljšno količino kisika. Pomembno se mi zdi dvigniti zavedanje udeležencev, da moramo z dihanjem hraniti celotno telo. Cilj predavanja je tudi naučiti slušatelje, da se naučijo utrujenost na delovnem mestu pregnati z dobrim predihanjem telesa.

Namen predavanja:

Dihanje je nujno. Brez njega lahko zdržimo le nekaj minut. Tako pomembno je, pa tako malo pozornosti mu posvečamo. Namen predavanja je, da bi se  slušatelji večkrat spomnili, kakšno je pravilno dihanje in ga kar se da pogosto izvajali, tako bi ohranjali notranji mir, zbranost in samozavest. Stremimo namreč k posamezniku, ki bo lahko preko dihanja spoznaval sebe in vplive na sebe in jih v čim večji meri obvladoval. Več o dihanju tukaj.

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

Upravljanje časa (time management)

Vsebina predavanja:Time

 • Načrtovanje in organiziranje dela
 • Postavljanje ciljev
 • Prioritete
 • Delegiranje
 • Kradljivci časa
 • Odločanje

Cilj predavanja:

Pri poslušalcih želimo ozavestiti, da se skozi delo zavedajo spremenljivke časa. Torej, da se ob tem ko opravljajo določeno delovno nalogo zavedajo koliko časa je namenjeno za to nalogo in katera naloga sledi tej. Razkrijemo, katere situacije so najpogosteje tiste, ob katerih »pozabimo na čas« in nam kasneje le ta manjka, za dokončanje trenutne ali opravljanje naslednje delovne naloge.

Namen predavanja:

Ozavestiti slušatelje, da bodo prepoznavali kradljivce časa, slabo postavljene cilje in nejasno določene prioritete, katere jim bodo vzele več časa kot bi bilo potrebno. Namen predavanja je, da slušatelji postanejo učinkovitejši v izrabi časa in se ne ustavljajo pri nepotrebnih nalogah, diskusijah in dvomih, ki niso le časovno potratni pač pa pogosto povzročijo tudi vpad delovne vneme.

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

 

Kako se razgibati med delom (tudi na stolu)?Rezultat iskanja slik za stretching on work

Vsebina predavanja:

 • Ergonomsko sedenje
 • Sedentarnost
 • Vaje na delovnem mestu
 • Raztezanja mišic sede

Cilj predavanja:

Slušatelji bodo seznanjeni z negativnimi učinki dolgega sedenja in kako jih lahko s kratkimi vajami, ki jih lahko izvedemo tudi sede preprečimo. Vsi slušatelji bodo preizkusili vaje in se jih naučili pravilno izvajati. Vaje bomo izvajali tako stoje ob mizi kot tudi sede.

Namen predavanja:

Namen predavanje je, da slušatelji spoznajo pomen sporščenega telesa za uspešno delo. Pomembno je, da zaznavajo procese v telesu, ki nakazujejo togosti v mišičnem sistemu in ga s vajami za krepitev ali raztezanje mišic lahko sprostijo.

 

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

Mindness (ciljno oblikovanje lastnih miselnih vzorcev) za boljšo delovno učinkovitostRezultat iskanja slik za focus on work

 

Vsebina predavanja:

 • Zaznavanje lastnih miselnih procesov / vzorcev
 • Ločevanje + in – miselnih vzorcev
 • Oblikovanje želenih miselnih vzorcev
 • Oblikovanje načina razmišljanja

Cilj predavanja:

Slušatelji bodo seznanjeni s tem, kako prepoznati in ozaveščati lastne miselne vzorce. Spoznali bodo svoj način razmišljanja, kot da o sebi govorijo kot o drugi osebi. Tako se bodo lažje analizirali in ugotovili kateri miselni vzorci jih v življenju peljejo proti njihovim ciljem in kateri ne. Nato se bodo naučili kako oblikovati želen način razmišljanja.

Namen predavanja:

Namen predavanje je, da slušatelji spoznajo pomen lastnih miselnih vzorcev in načinov razmišljanja za njihov uspeh in dosego želenih ciljev. Želimo jih tudi naučiti, da sami obvladujejo svoje misli in jih usmerjajo proti boljši izrabi lastnih mentalnih potencialov.

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

Samomasaža – hitra pomoč na delovnem mestu

Vsebina predavanja:

 • Kaj je (samo) masaža?
 • učinki samomasaže
 • indikacije in kontraindikacije
 • najpogosteje uporabljene akupresurne točke
 • kako v 5 minutah do potrebne koncentracije?

Cilj predavanja:

Naučiti slušatelje kako si lahko v zelo kratkem času z nekaj osnovnimi prijemi pomagajo, ko se čutijo preobremenjeni, tako fizično kot psihično. Udeleženci spoznajo osnovne tehnike samomasaže in se tudi naučijo dvigniti delovni zagon z akupresurnimi točkami.

Namen predavanja:

Da si posamezniki, ko začutijo, da so na delu obremenjeni in vedo da je potrebno določeno nalogo zaključiti lahko sami pomagajo tako, da kočajo začeto delo, brez da bi proti koncu padala kvaliteta dela zaradi utrujenosti, preobremenjenosti ali slabše koncentracije.

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

Spretnosti EQ na delovnem mestu

Vsebina predavanja:

 • Osebnostne spretnosti EQ
 • Družbene spretnosti EQ
 • Posebni primeri kjer se kaže EQ
 • Želene sprestnosti EQ na delovnem mestu (za odnose)
 • V cilj usmerjene spretnosti EQ (za boljšo produktivnost)

 

Cilj predavanja:

Zavedanje parametra EQ na delovnem mestu. Njen vpliv na posameznika, delovno enoto in na delo. Oblikovanje lastnih čustvenih odzivov na (ne)predvidene situacije v skladu z cilji delovnega mesta in EQ sodelavcev.

Namen predavanja:

Seznaniti slušatelje s različnimi spretnostmi EQ in njenim pomenom za vsakdanje harmonične odnose na delovnem mestu. Razumevanje lastnih čustvenih odzivov in njihov vpliv na delo, delovno okolje, sodelavce, produktivnost…

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

 

Osebnostna stabilnost za dobo sprememb

 

Vsebina predavanja:

 • Spretnosti osebnostne stabilnosti posameznika
 • Družbene spretnosti stabilnega posameznika (primer poslovnega sveta)
 • Vpliv stabilnih osebnosti na delo sodelavcev
 • Vpliv stabilnih osebnosti na delovno uspešnost

Cilj predavanja:

Zavedanje parametra stabilnega posameznika v delovnem procesu ter njegovega vpliva tako v ožjem smislu na sodelavce in delovni proces, kot v širšem smislu na občutek sigurnosti, predanosti in mirnosti v posamezniku.

Namen predavanja:

Seznaniti slušatelje s pomenom oblikovanja in gradnje osebnosti kot trajni proces. Tako znotraj podjetja, to predstavlja posameznika, ki obvladuje določene delovne naloge in v življenju kot človeka, ki skozi lastni razvoj (učenje in izkušnje) gradi osebnosti, ki je sočutna, mirna in opolnomočena.

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

 

Začuti dimenzije blagostanja – naučimo se sprostisti svoja pričakovanja in sprejemati vse kar nam je namenjeno

 

Vsebina predavanja:

 • Avtonomsnot
 • Sprejemanje sebe
 • Smisel življenja
 • Obvladovanje okolja
 • Osebnostna rast
 • Pozitivni medsebojni odnosi

 

Cilj predavanja:

Slušateljem želimo podati parametre, ki  povečujejo občutek blagostanja. S tem občutkom zmanjšujemo stres pri posameznikih, jih delamo bolj zadovoljne in se posledično lažje ciljno usmerijo v delo in dosežejo višjo stopnjo delovne učinkovitosti.

Namen predavanja:

Namen predavanja je, da slušatelji začutijo kateri so parametri, ki jim dajo občutek blagostanja in jih znajo oblikovati tako, da se počutijo sigurnejši v sebi, v nastali situaciji v življenju nasploh. S tem občutkom posameznik lažje odkriva zadovoljstvo v sebi, išče motivacijske elemente in ima voljo do življenja in ustvarjanja.

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

Ko želim narediti spremembno – Reframing življenja

 Vsebina predavanja:

 • Kaj je reframing?
 • Kako ga naredimo?
 • Kaj nam lahko prinese?
 • Kako deluje?

Cilj predavanja:

Slušateljem bomo predstvili tehniko reframinga in kako hote ali nehote postavljamo okvirje v življenju in kako smo zaradi njih lahko tudi omejeni. Nato se bomo naučili te okvirje ali nevtralizirati ali pa jih predrugačiti, da bodo služili v naše dobro.

Namen predavanja:

Udeležencem želimo predstaviti kako pomembno lahko vlivajo na njihovo zivljenje omejitve, ki so si jih postavili ali pa jo jim jih v času otroštva predali njihovi starši. Ko prepoznamo kakšne okvirje si postavljamo in katere misli nas omejujejo pri lstnem napredku lahko le te predrugačimo in zaživimo življnjenje, kot si ga resnično želimo in zaslužimo.

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

 

Kaj nam govori naše telo? – Začutimo se!

Vsebina predavanja:

 • Osnove govorice telesa
 • Mimika
 • Gestika
 • Drža
 • Propriocepcija

 

Cilj predavanja:

Seznaniti slušatelje z osnovami govorice telesa in njeno izrazno sporočilnostjo za okolje. Želimo, da se udeleženci po predavanju zavedajo kako pomembno orodje je telo za sporočanje okolici o njihovem razpoloženju, namenih in interesih.

 

Namen predavanja:

Želimo, da se slušatelji ozavestijo glede sporočilnosti telesa, tako glede svojih sodelavcev in strank kot tudi glede lastne fizične pojavnosti v prostoru. Da se zavedajo, da tudi če nič ne govorijo lahko veliko sporočajo okolici o svojem odnosu do nje in lastnih notranjih občutjih.

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

 

Trajnostni razvoj lastne poklicne identitete

Vsebina predavanja:

 • pravila za odkrivanje lastne poklicne identitete
 • samorefleksivno spoznavanje sebe
 • razvijanje stopnje samozaupanja
 • akcijski narčrt (kronološko, vrednostno, osebnorazvojno, geografsko… )

 

Cilj predavanja:

Cilj predavanja je sesnaniti slušatelje z načinom odkrivanja lastne poklicne identitete, se samospoznati in zapupati vase, da so sposobni doseči zastavljene cilje. Udeleženci bodo tudi v okviru predavanja pripravili lastni akcijski načrt, ki bo odpredeljen skozi osnvne parametre.

 

Namen predavanja:

Namen predavanja Trajnostni razvoj lastne poklicne identite je, da bi  posamezniki začutili za kaj so poklicani, kaj je njihov namen bivanja in kako lahko to udejanjajo skozi svoje delo. Osmisliti želimo tudi njihovo delo, tko da bodo začutili kaj to pomeni v širšem kontekstu (družina, organizacija, družba … )

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

 

Wellness na delovnem mestu (“corporate wellness”)

 

Vsebina predavanja:

 • kaj je wellness
 • dimenzije wellnessa
 • kaj lahko prenesemo v vsak dan
 • kaj lahko prenesemo na delovno mesto
 • kaj wellness okolje pomeni za posameznikovo zdravje in dobro počutje

Cilj predavanja:

Cilj predavanja je slušateljem razložiti pojem wellnessa in predstaviti njegova osnovna področja. Nato ta področja praktično predstviti v vsakdanjem okolju, tudi na delovnem mestu. Na koncu pa prikazati rezultate, ki jih imajo posamezniki, ki te prisotpe živijo.

 

Namen predavanja:

Namen predavanja je slušateljem priblizati koncept wellnessa kot pojma, da ga razumejo, da ni omejen na določen prostor, kjer so savne in masaže, pač pa je to način življenja, ki ga lahko živijo vsak dan in seveda delno tudi skozi delovni čas. Tako se zavedajo, da s tem ogromno naredijo za lastno zdravje in dobro počutje na delovnem mestu.

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si 

Kako v današnjem času ohraniti sebe (selfness)?

Vsebina predavanja:

 • Kaj je seflness?
 • Kako se doživljam?
 • Kdaj in kje sem jaz jaz?
 • Kaj mi daje voljo, kaj mi jo jemlje?
 • Kako se naučim vzpostaviti želeno stanje

Cilj predavanja:

Slušatelji se bodo se zeznanili z pojmom sefness in se ga naučili zaznavati v dogajanju vsakdanjika. Nato bodo preučevali svoja občutja ob določenm dogajanju, ga analizirali tako, da bodo ugotovili kakšno bi bilo želeno občuteje za cilje, ki jih želijo doseči. Naučili se bomo ugotavljati katera dejanja/dogodki in osebe so v sozvočju z nami bolj in katera manj.

Namen predavanja:

Zavedanje samega sebe, svojih občutij ob določenem dogajanju v okolju. Zavedanje da so naša občutja naša stvar in prevzemanje odgovornosti za porajanje občutij znotranj nas. Zaznavanje in usmerjeno obvladovanje reakcij na dogodke in posazmeznike okrog nas. Posamezniki naj bi se naučili kreirati situacije, kjer lahko udejanjajo samega sebe.

 

Za več informacij in ponudbo za izobraževanje se obrnite za Zinko Kosec na 040 416 749 ali na info@uporabno.si